67-10 „Právě jsem dostal tvůj dopis. Tvoje dítě by mělo být pojmenováno Subhadrá, jméno, které sis již vybrala, je hezké. Pokud jde o horoskop, je to pěkný nápad, a až se setkám s dobrým astrologem, pokusím se jej pro tvoje malé dítě získat. Jsem rád, že jsi mi poslala přesný čas a datum narození, to pomůže.“ (dŠP Lílávatí, říjen 1967)

 

68-04 „Astronomický výpočet je takový, že každé 3 roky se přidává 1 měsíc. Rok, ve kterém je přidán 1 měsíc, je vždy počítán jako tvořený 13 měsíci. Jinak obvykle to je 12 měsíců ročně. Uchovávám kopie tak, jak jsou, a znovu se na to podívám a provedu nezbytné opravy.“ (dŠP Satsvarúpovi, 2. dubna 1968)

 

68-11 „Pokud jde o předpověď kataklyzmických zemětřesení na této straně vaší země, váš strach o můj život je naprosto přirozený. Byl jsem mazlíčkem svého otce, kterého jsem ztratil v roce 1930, a od té doby se o mě nikdo nestaral jako o milujícího syna. Krišna mi však poslal tolik otců, aby se o mě postarali na vzdáleném místě v USA. Jsem tedy požehnaný, že všichni prožíváte takovou úzkost, ale vždy musíme záviset na Krišnovi. Buďte si jisti, že tato nesmyslná myšlenka kataklyzmických zemětřesení se nikdy neuskuteční. A dokonce, i kdyby se to stalo, proč bychom se měli bát? Jakmile se objeví známka takového zemětřesení, společně se posadíme a budeme zpívat Hare Krišna. Bude to skvělá příležitost, jak zemřít za zpívání Hare Krišna. Když někdo zemře se zdravým tělem a myslí, za zpívání Hare Krišna, je to ten nejpožehnanější člověk. Existuje přísloví, které říká: „Můj drahý královský princi, prosím, neumírej. Drahý brahmačárí, okamžitě zemři. Můj drahý světče, umírej nebo žij, je to totéž. Můj drahý řezníku, neumírej a nežij.“

Nejsme ani řezník, ani královský princ, někteří z nás jsou brahmačárí a někteří z nás mají být světci, takže jestliže zemře brahmačárí, jde okamžitě na Vaikunthu, a pokud zemře světec, je to totéž – zde je zapojen do práce pro Krišnu a tam bude také pracovat pro Krišnu. Tak se neobtěžujte tím zemětřesením. Zpívejte klidně Hare Krišna a konejte pěkně svou povinnost. Samozřejmě, pokud existuje takové nebezpečí, musím se postarat jako ostatní. Není nicméně dobré zbytečně riskovat život, ale myslím, že předpovědi mnoha takzvaných astrologů nejsou správné. Přijímám vaši radu, že jakmile nastane řada drobných otřesů, musím odejít do vašeho úkrytu.“ (dŠP Rájarámovi, 19. listopadu 1968)

 

69-03 „Vaše osmá otázka: ,Jak mohu vysvětlit, jak světlo a teplo z jediného slunce v tomto vesmíru dokáže dosáhnout tak daleko? Je to otázka vnímavosti různých planet?ʻ Vidíme jen jedno slunce. Je tedy jen spekulace, zda existuje jedno nebo více sluncí. Od autority šástry rozumíme, že v každém vesmíru je jedno slunce, a hvězdy a měsíc odrážejí světlo tohoto slunce. Ve dne je jedno slunce, a to osvětluje tak pěkně, že je všechna temnota pryč. Ale v noci, můžeš tvrdit, pokud jsou tyto hvězdy tolik sluncí, proč je stále tma?“ (dŠP Rúpánugovi, 14. března 1969)

 

75-01 „Co se týče astrologie, neměla bys naslouchat žádnému z těchto takzvaných astrologů – přísně se jim vyhýbej. Ani je nenavštěvuj. K čemu je dobré je navštěvovat? Astrologie je určena pro materialisty, ale spiritualista se nestará o budoucnost. Všechno závisí na Krišnovi. Kde je tedy nutnost astrologie? Zásada oddaného je, nechť se stane cokoliv, jak si Krišna přeje, zůstanu upřímným oddaným, to je vše. Čistý oddaný se nikdy nezajímá o tuto astrologii.“ (dŠP Dévamáji déví dásí, 9. ledna 1975)

 

75-06 „Ne, neměl by ses obtěžovat všemi těmi nesmysly. Astrologie tě nezachrání v době smrti. Můj Guru Mahárádž byl velkým astrologem a astronomem, ale všeho se vzdal. Je to určeno pro karmí. Nemáme o tyto věci žádný zájem.“ (dŠP Sanátanovi dásovi, 10. června 1975)

 

Poznámka sestavovatele: Další odkazy o astrologii naleznete v knihách Šríly Prabhupády.