68-03 „Ano, Šrí Tulasí je věčnou společnicí Krišny a tou nejčistší oddanou, a proto je rostlina Tulasí vaišnavy uctívána.“ (dŠP Balái dásí, 22.března 1968)

 

70-04 „Velice rád se dozvídám, že tě Šrímatí Tulasí déví tak poctila. Dokážeš-li skutečně tuto rostlinu Tulasí vypěstovat,  čímž jsem si jist, můžeš si být jista, že tvá oddanost Krišnovi byla ověřena. Já jsem velice dychtil představit členům naší společnosti uctívání Tulasí, avšak až doteď jsem v tom nebyl úspěšný, proto když se teď dovídám o této příležitosti, má radost nezná mezí. Prosím starej se o rostliny Tulasí následujícím způsobem. Toto je nejlepší období pro jejich pěstování. Od 15. dubna do 15. června je nejlepší doba na pěstování této rostliny. Vyrozuměl jsem, že jejich sazeničky už vyrážejí, zakryj je tedy všechny nějakou síťovinou, neboť v této fázi jsou tyto výhonky velice jemné a někdy je pojídají vrabci, musíme je tedy nějak ochránit před útoky vrabců.

Všichni oddaní by je měli zalévat alespoň jednou denně ráno před přijímáním prasádam. Zalévat by se nemělo přílišným množstvím vody, pouze dostatečně k tomu, aby byla půda měkká a vlhká. Mělo by se jim také dopřát slunečního svitu. Když budou výhonky alespoň 7 palců velké, můžeš je vyjmout z půdy a přesadit je do řady někam jinam. Pokračuj pak v zalévání a ony budou růst jako o závod. Myslím si, že tato rostlina nemůže v západních zemích růst, avšak budou-li rostlinky odesílány od tebe a oddaní je dají do květináče a budou se o ně dobře starat, možná porostou.

Lístky Tulasí jsou velice drahé Pánu Višnuovi. Všechna Božstva Višnu-tattvy vyžadují hojnost lístků Tulasí. Pán Višnu má rád girlandy z lístků Tulasí. Lístky Tulasí smíchané s pastou ze santálového dřeva umístěné na lotosové nohy Pána jsou tím nejvyšším uctíváním. Musíme však dát pozor na to, aby lístky Tulasí nebyly umísťovány na nohy nikoho jiného než Pána Višnua a Jeho různých podob. Lístky Tulasí nesmí být položeny dokonce ani na lotosové nohy Rádhárání nebo lotosové nohy duchovního mistra. Jsou čistě vyhrazeny pro umístění na lotosové nohy Krišny. Můžeme však vložit lístky Tulasí do rukou Rádhárání, aby je pak mohla položit na Krišnovy lotosové nohy, jak jsi to viděla na přebalu alba Góvinda.

Předávám ti zde tři mantry pro Tulasí déví:

 

vṛndāyai tulasī-devyai

priyāyai keśavasya ca

viṣṇu-bhakti-prade devī

satya vatyai namo namaḥ

 

Tato je pro vzdání úcty, poklony (pancanga pranam). A když sbíráš lístky z rostlin, můžeš recitovat následující mantru:

 

tulasy amṛta-janmāsi

sadā tvam keśava-priya

keśavārthaṁ cinomi tvām

varadā bhava śobhane

Pro obcházení keříku Tulasí je tato mantra: 

 

yāni kāni ca pāpāni

brahma-hatyādikāni ca

tāni tāni praṇaśyanti

pradakṣiṇaḥ pade pade

 

Toto jsou tedy tři mantry, jedna pro poklony, jedna pro obcházení a jedna pro sbírání lístků. Lístky by se měly sbírat jednou denně ráno pro uctívání a pro položení na tácy s jídlem k obětování. Na každé misce či tácu by měl být aspoň jeden lístek. Následuj toto a procvičuj se v těchto záležitostech ohledně Tulasí a snaž se předat své zkušenosti všem v ostatních střediscích, napíše se tak nová kapitola v dějinách hnutí pro vědomí Krišny.“ (dŠP Góvinda dásí, 7. dubna 1970)

 

70-11 „Vím, že ty i Gaurasundar jste oba upřímnými oddanými a ty ses  na Havaji snažila, jak jen to šlo, následovat moji touhu, a tyto bohatě vzrostlé Tulasí déví jsou důkazem tvé upřímné oddanosti. Starej se s láskou o Guru-Gaurángu, Rádhá-Krišnu a Tulasí déví a buď šťastná. Snaž se přinést štěstí i ostatním pomocí šíření tohoto vědomí Krišny.“ (dŠP Góvinda dásí, 5. listopadu 1970)

 

70-11 „Jsem velmi rád, že jsi přidal uctívání Šrímatí Tulasí déví k vašim chrámovým činnostem. To je velmi příznivé. Neměl by ses však snažit spekulovat o tzv. úrovni vědomí Pánova čistého oddaného. V hmotných podmínkách života je vědomí živé bytosti pokryto různými stupni hmotné energie v podobě smyslového těla a subtilní mysli. Vědomí čistého oddaného není však omezeno vlivem máji a nemělo by se tedy o něm takto spekulovat.“ (dŠP Dámódarovi, 29. listopadu 1970)

 

70-11 „Co se týká uctívání Tulasí, není to zas tak důležité. Všichni oddaní by měli prostě ráno nabídnout trochu vody a večer se jí poklonit a obětovat ghíovou lampu s jedním knotkem a třikrát ji obejít za recitace manter, které jsem vám dal. Rostlina samotná může zůstat v zahradě.“ (dŠP Karandharovi, 30.listopadu 1970)

 

70-12 „Velmi mě potěšilo se dozvědět, že jste začali v torontském chrámu s uctíváním Tulasí. Přítomnost Tulasí je důkazem opravdové atmosféry vaší oddanosti. Nabídněte jí prosím veškerou úctu a pečlivě se o ni starejte a Šrímatí Tulasí déví s vámi bude spokojena a získáte tak Pánovu příznivou náklonnost.“ (dŠP Džagadíšovi, 29. prosince 1970)

 

71-03 „Máte u vás tolik rostlin Tulasí. To je skvělé. Můžeš tedy vypěstovat další. Je zdejší podnebí vhodné pro jejich pěstění? Havaj je bezpochyby vhodná, nevím však, zda St. Louis také? Tak či onak tam roste, a to je velká přízeň Matky Tulasí.“ (dŠP Vámanadévovi, 25. března 1971)

 

71-04 „Ano, Krišna dodává vše. Krišna je velice laskavý. Potřebuješ-li něco pro Jeho službu, poskytne ti to. A Tulasí déví u vás roste velmi pěkně. Starej se velice dobře o Tulasí a tvá oddanost ke Krišnovi vzroste. Večer by se rostlině Tulasí měla obětovat lampa a ráno by jí každý oddaný měl nabídnout trochu vody a poklony.“ (dŠP Krišnakántímu, 11.dubna 1971)

 

71-05 „Tvoje služba sázení semínek Tulasí, se kterou jsi v západních zemích začala, dozajista dokázala, že jsi skutečně Góvinda dásí, služebnou Góvindy. Vždy vysvětluji mnoha váženým pánům, jak těžce jsi pracovala, abys uvedla Tulasí do západních zemí, a odevšad slyším, že Tulasí roste velice bohatě. Kéž je Tulasí k tobě laskavá a představí tě Krišnovi, abys mohla být jednou z pomocných sloužících gópích ve Vrindávanu.“ (dŠP Góvinda dásí, 28. května 1971)

 

71-07 „Rád slyším, jak pěkně Tulasí roste. To je známka vydatné oddané služby. Měli bychom povzbudit každé středisko k pěstování Tulasí. Jestliže najdeme při pěstování Tulasí nějaké překážky, znamená to nedostatky v naší oddané službě.“ (dŠP Gaura Harimu, 9. července 1971)

 

71-08 „S velkým zájmem jsem si pročetl obsah tvého dopisu a obzvláště mě zaujaly velice slibně vypadající fotografie tvé zahrady s Tulasí déví. Tímto pěstováním Tulasí déví tak dobře děláš jednu z nejlepších služeb. A ona roste tak bohatě. To je známka toho, že jsi velkou oddanou, protože Tulasí déví se daří díky oddanosti. Děkuji ti mnohokrát. Z Havaje nemůžeme Tulasí déví dostat, ale ze St. Louis mohou být zaslány kamkoli. To je výborné. Když budeš mít velké zisky, co tedy uděláš s těmi penězi?

Měla bys ostatním centrům přiblížit pěstování Tulasí. Každé středisko by mělo obdržet leták, kde se říká, že by si měli objednat Tulasí buďto ze St. Louis nebo Havaje a při každém obětování bhógy musí být na tácu lístek Tulasí. Lístky mohou být objednány ze St. Louis anebo Havaje, a co nejrychleji by všude měli zajistit péči o Tulasí déví podle rad tvých nebo Góvinda dásí, jelikož jste se obě staly experty v této oblasti.“ (dŠP Indiře, 9. srpna 1971)

 

71-08 „Rostliny Tulasí jsou osvobozenými dušemi, které chtějí sloužit Krišnovi touto cestou. Kdokoli byť jen touží sloužit Krišnovi, je osvobozený, co pak říci o někom, kdo již skutečně zaměstnán v oddané službě je; expanze znamená, že zůstává v Gólóce Vrindávanu a zároveň se expanduje po celém vesmíru. Krišna se dokáže expandovat, a Jeho oddaní též.“ (dŠP Ékajání, 31.srpna 1971)

 

71-11 „Tulasí déví je součástí Krišnova doprovodu, je zkřišnovaná neboli ve vědomí Krišny, a v tomto čistém stavu má stejné vlastnosti jako Krišna, a proto se stala uctívatelnou přesně jako Krišna. V angličtině jedno přísloví říká, Máš-li mě rád, měj rád i mého psa. Tak to funguje. Oslovit prezidenta je velmi obtížné, jedině že byste byli přáteli jeho syna či dcery, pak je to snadné. Uctívání Tulasí déví a dalších z Krišnova doprovodu je tedy součástí dokonalého oddaného přístupu k tomu, jak potěšit Krišnu.“ (dŠP Patty Dorganové, 17. listopadu 1971)

 

72-01 „Velmi rád slyším, že ses vážně ujal uctívání Šrímatí Tulasí déví. Tulasí déví je Krišnovou čistou oddanou a měla by se jí projevovat stejná úcta jako všem Krišnovým čistým oddaným. Prostým jejím uctíváním v plné víře se může oddaný osvobodit od všeho hmotného utrpení. V Nektaru oddanosti jsem použil dva verše ze Skanda Purány, z nichž jeden praví: ,Tulasí je příznivá ve všech směrech. Když ji někdo i jen spatří, dotkne se jí, vzpomíná na ni, jednoduše se k ní modlí, pokloní se před ní, pouze o ní něco zaslechne nebo i když jen někdo řízne do jejího kmene, je to vždy příznivé. Kdokoli přijde do kontaktu s keříkem Tulasí způsoby, které jsme teď zmínili, věčně žije ve světě Vaikunthy.ʻ

Z tohoto verše můžeme pochopit, jak čistá je služba, kterou Tulasí Krišnovi nabízí. Měli bychom tedy vždy usilovat o to, jak se stát služebníkem Tulasí déví. Nevím, kdo tě naučil tomu, že rostlina Tulasí se může nařízkovat a takto namnožit? Z rostliny Tulasí můžeš odebrat pouze lístky pro obětování Krišnovi, nikdy ji nesmíš řízkovat a pak řízky zasazovat. To je přestupek. Mandžarí (semínka) mohou být obětovány ve vodě, což ji udělá voňavou a chutnou. Mandžarí mohou také být zasety k vypěstování nových rostlin Tulasí. Ano, ta modlitba, kterou jsi přiložil, je věrohodná. Tulasí déví nikdy nejde zpátky k Bohu, ona je v Bohu neustále. Je čistou oddanou, a jako taková se objevila na této planetě, aby vykonávala službu pro Krišnu tím, že bude obětována v každém chrámu po celém světě tím, že bude obětována Krišnovým lotosovým nohám.“ (dŠP Rádháballabhovi dásovi, 6. ledna 1972)

 

72-01 „Jak se daří tvým rostlinám Tulasí na Havaji? Jak se cítí? Neustále o nich a tobě přemýšlím. Dej mi prosím vědět, jak rostou a jak se o ně staráš. Až se příště vydám na Havaj, sednu si do tohoto lesíka rostlin Tulasí a budu zpívat Hare Krišna.“ (dŠP Góvinda dásí, 6. ledna 1972)

 

72-04 „Děkuji ti za lístky Tulasí, které jsi mi poslal. Šrímatí Tulasí déví je velmi drahá Pánu Krišnovi, musíš se o ni tedy velice láskyplně a pozorně starat, a Krišna tak bude potěšen.“ (dŠP Anuttamovi, 12. dubna 1972)

 

73-01 „Ano, lístky Tulasí mohou být obětovány všem expanzím Krišny v kategorii Višnu-tattva, včetně Nitjánandy a Balarámy.“ (dŠP Dhruvánandovi, 4. ledna 1973)

 

73-02 „Ty jsi průkopníkem v prosazování uctívání Tulasí v západním světě a je mi jasné, že tvoje oddanost a láska roste úměrně s tím, jak rostou tvé rostliny Tulasí. Prosím pokračuj tak dál.“ (dŠP Góvinda dásí, 17. února 1973)

 

73-07 „Tato malba Tulasí je obzvlášť názorná, protože když Tulasí bohatě roste, dokazuje to přítomnost upřímné oddané služby.“ (dŠP Nitjánandovi, 20.července 1973)

 

73-12 „Děkuji ti mnohokrát za lístky Tulasí obětované lotosovým nohám Pána Čaitanji. Má-li někdo tolik štěstí, že obdrží tak posvěcené prasádam, všechny jeho hříšné reakce v srdci jsou okamžitě očištěny a čistá oddaná služba je velice snadno dosažitelná. Chápu, že jsi obzvláště oddána péči o Tulasí déví. Góvinda dásí původně zavedla toto uctívání Tulasí v naší Společnosti a já jsem tím byl velmi potěšen. Teď když dočasně odešla, musíš se ty o Tulasí déví na Havaji postarat. Čím více se oddáš její službě, tím víc porozumíš a zalíbíš si vědomí Krišny.“ (dŠP Kirtidě Kanyace, 6. prosince 1973)

 

74-11 „Jsem velmi rád, že jsi zapojena ve službě Tulasí déví. Lístky Tulasí jsou velice důležité pro uspokojení Pána Krišny. Tulasí déví ale není potěšena pěknou melodií zpěvu, nýbrž pěknou oddaností. Pokračuj tedy, jak nejlépe můžeš, a automaticky tak víc a víc pokročíš ve vědomí Krišny.“ (dŠP Šaradí déví dásí, 25. listopadu 1974)

 

75-07 „Co se týká této brožury Průvodce péčí o Šrímatí Tulasí Déví, ano, je velice dobrá. Schvaluji ji. Jen jedna věc, nesmí se používat žádné spreje, vůbec nic. Tulasí je uctívatelná rostlina, nelze se tedy bavit o používání žádných sprejů. Nejlepší je prostě jen denně Tulasí déví zalévat a udržovat ji v čistotě. Nic dalšího není potřeba.“ (dŠP Vrindě déví dásí, 26. července 1975)

 

76-10 „Pokud není možné, aby Tulasí přežila zimu zasazena do země, pak by měla pro ni být zařízena vhodná budova. Dokonce i v kanadských chrámech, kde je klima mnohem chladnější, udržují Tulasí dobře. Proč by měl být problém v Los Angeles, kde je mnohem lepší podnebí? Prostě jen buď na vše opatrná. Tulasí vzkvétá tam, jde je láska a oddanost.

Odpovědi na tvé otázky jsou: 1) Tulasí je oddaná, která se objevuje, kdekoli se nachází oddanost Krišnovi. 2) Tělo Tulasí je duchovní. 3) Ano, šperky jsou v pořádku. 4) Pokud možno. 5) Lístky Tulasí by měly být obětovány Božstvům. 6) Pokud možno. 7) Ano. 8) Ano. 9) Můžeš odumřelé větve odřezat, ale je to nutné? 10) Nikdy jsem toto neřekl. 11) Ne. 12) Ano. 13) Použijte dřevo k výrobě korálků, jak to jen jde, zbytek se může uložit do země. 14) Řekl jsem žádné chemické spreje. 15) Nevyrušené značí co přesně? 16) Použij zdravý rozum, a pokud žádný nemáš, poraď se s ostatními. 17) Ne. 18) Nesnaž se zavést nové věci. Nejdůležitější jsou láska a oddanost.“ (dŠP Vidje dásí, 25. října 1976)