Grihastha ášram


Příprava na manželství

Aranžování sňatků

Svatební obřad

Povinnosti manžela

Povinnosti manželky

Povinnosti manžela a manželky

Početí

Těhotenství

Narození dítěte