68-03 „Je velmi pěkné, že u sebe máte múrti Rádhá-Krišny a pěkně se o Ně staráte. Ne, není to nevhodné mít Je u sebe doma, jen se o Ně musíte starat s náležitou úctou. Pokud máme ve svém pokoji sochu Krišny, musíme vědět, že je tam Krišna s námi, a proto musíme být obezřetní ve svých vztazích, mluvení a chování, jelikož jsme přímo před Krišnou. Oltář by měl být se závěsem, uzpůsobený tak, aby mohl být zavřený, když Rádhá a Krišna odpočívají. Oblékejte Je co nejpěkněji; máme mnoho obrázků Rádhá-Krišny, z nich se můžete inspirovat.“ (dŠP Mukundovi, 6. května 1968)

68-09 „Není příliš těžké otevřít středisko pro naše aktivitity. Můžete jako manželé pobývat v jakémkoliv bytě a zvát tam lidi, aby si poslechli vaše zpívání a povídání; to je naše středisko, a to ať se pak postupně rozvíjí. Myslím, že tento program pro vás bude v tuto chvíli naprosto přiměřený.“ (dŠP Annapúrně a Ánandovi, 4. září 1968)

69-01 „Co se týče tvé otázky, Božstvo je třeba uložit včas, a pokud lidé ještě jedí prasádam, árati se nedá dělat. Lepší je, když po nabídnutí prasádam Božstvu uděláš árati, zatáhneš závěsy a pak rozdáš prasádam oddaným. Prosím nepřijímej od Gópála Krišny šestipalcové múrti. Slíbil, že věnuje jeden pár čtyřiadvacetipalcových múrti. Kromě toho bys neměl instalovat další Božstva u sebe doma, když jsi zapojený do uctívání chrámových Božstev.“ (dŠP Hansadútovi, 12. ledna 1969)

69-01 „Co se týče toho, abys měla svá soukromá Božstva, pokud na to máš čas, je to v pořádku, ale tatáž energie se dá využít na zdobení, oblékání, čištění či vaření v chrámu. Každý den by se ve skutečnosti mělo měnit oblečení, dávat nové ozdoby, šaty, květinové girlandy. Takže i na jednom místě můžeme stupňovat činnosti spojené s uctíváním Božstev. Pokud máš čas navíc, můžu ti dát dlouhý seznam, co všechno se dá dělat pro Božstva, takže budeš zaneprázdněná dvacet čtyři hodin každý den.“ (dŠP Himavatí, 24. ledna 1969)

69-03 „Co se týče toho, abys měla Božstvo u sebe doma, myslím, že to není potřeba. Protože když Ho budeš mít tam, budeš se muset náležitě starat, nabízet Mu árati a věnovat svou pozornost, což odvede tvou pozornost od Božstva v chrámu a od zpívání a tolika dalších forem služby, jako je tvoje psaní a šití atd. Takže já si myslím, že nejlepší je, když každý soustředí pozornost na Božstva v chrámu, a díky tomu bude pěkně probíhat chrámové uctívání. Samozřejmě, pokud je chrám nedostupný, příliš daleko nebo něco takového, tak to je jiná věc, ale když je chrám snadno v dosahu, pak je toto nejlepší program—aby všichni chodili tam a účastnili se árati a kírtanu, atd.“ (dŠP Satyabhámě, 30. března 1969)

69-06 "To, že chlapci a děvčata z okolí přicházejí pomáhat s činnostmi v chrámu, je dobrý výsledek našeho snažení. Chrámové středisko zakládáme proto, abychom lidem žijícím v okolí dali příklad, jak si mohou vytvořit malý chrám v každém domě. Není nutné, aby v našem chrámu žily stovky a tisíce lidí, ale bude-li naše propaganda účinná, pak obyvatelé okolí, hospodáři, budou mít zájem o zasvěcení a následování chodu chrámového života. Pobízej tedy hosty, chlapce a děvčata i sezdané páry, aby chápali hodnotu života, a jak mohou pokojně a šťastně žít, když budou následovat rutinní metody uctívání v chrámu a když totéž zavedou do svých domovů, aby byli šťastní ve všech ohledech. Hnutí pro vědomí Krišny je ve skutečnosti pokusem pomoci všem lidem, aby byli celkově šťastní a v tomto životě se osvobodili od hmotného znečištění, což je uschopní k tomu, aby po opuštění tohoto těla vešli do Božího království.“ (dŠP Tamálovi Krišnovi, 1. června 1969)

69-09 „Můj návrh na setkání s podnikateli má za cíl přesvědčit zodpovědné lidi ve vaší zemi, aby pochopili důležitost tohoto hnutí pro vědomí Krišny, a jak utváříme charakter mladší generace tím, že jim dáváme pokojné zázemí, životní filozofii, umělecké cítění, hudební vyžití, hodnotné jídlo. A víc než to, dáváme jim duchovní osvícení, jaké se nenajde nikde jinde na celém světě. Každý slušný člověk ve vaší zemi si dělá starosti o své děti, a pokud s námi bohatší vrstvy nebo vláda začnou spolupracovat, můžeme toto hnutí postupně rozšířit pro celkové blaho mladší generace. Tato vize je jen jednou stránkou věci; druhou stránkou je vyřešení věčného problému. I když ne všichni lidé tomu porozumí, taková je skutečnost. Během zimy tedy můžeme začít s touto propagací. Můžeme vybrat někoho hodně zodpovědného, aby předsedal setkání, buď v chrámu, nebo, kdyby mělo být setkání hodně velké, v nějakém pronajatém sále. Tímto způsobem se můžeme pokusit pozvat takzvaně důležité členy společnosti a pokusit se je přesvědčit o důležitost tohoto hnutí.“ (dŠP Brahmánandovi, 9. září 1969)

69-11 „Co se týče uctívání neinstalovaných Božstev, to se obvykle nedělá. Ale můžete dělat árati pro Pána Džagannátha. On je velice laskavý. Doufám, že všichni pravidelně zpíváte a jste stále inspirovaní.“ (dŠP pro Šrímatí, 11. listopadu 1969)

70-03 „Moc rád slyším, že se pečlivě staráš o svá Božstva, a když jsi doma, vždy před Nimi zpíváš. Pán je ke svým upřímným oddaným velice laskavý a bude takové upřímné duši, jako jsi ty, dávat víc a víc příležitostí, jak Mu čím dál lépe sloužit a pořád na Něj vzpomínat.“ (dŠP Ékájaní, 15. března 1970)

70-04 „Ano, když jsi mimo svoji základnu, můžeš si brát tato Božstva s sebou, ale během doby, kdy budeš v Hamburku, budeš mít na samostatné uctívání velice málo času. Hospodář si může uspořádat samostatné uctívání doma, když není v kontaktu s chrámem.“ (dŠP Džaja Góvindovi, 18. dubna 1970)

70-05 „Co se týče tvé otázky na Pána Džagannátha a Pána Krišnu, Džagannáth je Krišna. Během svého dětství, až do věku patnácti let, žije Krišna ve Vrindávanu. Rádhárání je Jeho dětská přítelkyně. Ale poté, co se vrátil do domu svého otce ve Dvárace, přijel během zatmění slunce na Kurukšétru. Tehdy s Ním na voze přijeli i Jeho sestra Subhadrá a bratr Balaráma, a tato událost se uctívá jako Džagannáthova Ratha-játrá. Závěr je ten, že Džagannáth a Krišna jsou tatáž osoba. Když je Krišna se svým bratrem a sestrou, říká se Mu Džagannáth, a když je se svými vesnickými přítelkyněmi, tak je to Rádhá-Krišna s gópími. Ať tedy uctíváš kohokoliv, je to nastejno, a pokud se ti líbí uctívat Džagannátha, můžeš s tím pokračovat, a je to stejně dobré jako uctívat Rádhá-Krišnu. Krišna má mnoho podob, a ať uctíváš kteroukoliv z nich, je to všechno nastejno, ale měl bys uctívat tu podobu, kterou máš nejraději.“ (dŠP Tamálovi Krišnovi, 15. května 1970)

70-06 „Co se týče chlapců, kteří si sami pořádají své kírtany, to bychom měli propagovat. Aby si lidé sami otevírali různá střediska, i každý hospodář může u sebe doma pořádat vlastní přednášky. Ne že by se všichni museli připojit ke Společnosti; mohou se nechat od Společnosti inspirovat a zavést to do svého osobního života. Případně jim můžeme prodávat potřeby pro kírtan, karatály, mridangy, Božstva atd.“ (dŠP Rájarámovi, datum neznámé)

70-07 „Co se týče toho, že bys během příliš chladné zimy zavřel chrám v Providence a odjel na tu dobu na Floridu, ano, to můžeš udělat, ale v tom případě neinstaluj v chrámu žádná Božstva. Uctívání Božstev znamená věnovat zvláštní péči pravidelné, nepřerušované službě, a Božstva se nemohou převážet z místa na místo. Pro uctívání a obětování tedy musíš mít obrázek Paňča-tattvy. Tento obraz, společně s obrázky áčárjů, je možné převážet. Pán Čaitanja je velice laskavý a přijímá to nejjednodušší uctívání, stačí Mu, když upřímně zpíváme Krišnovo svaté jméno.“ (dŠP Šrídámovi, 8. července 1970)

70-09 „Co se týče uctívání Božstev, Šilávatí a Jamunu déví můžeme brát za vzory, takže pokud se objeví nějaké nové ruce a nechají si od nich poradit, tak to je výborný nápad. Jakmile ovšem jednou přijmeme Božstva, nesmí se nikdy odstraňovat. Měli bychom se k Nim chovat jako k Nejvyšší Osobnosti Božství, a jakmile jednou pozvete Pána k sobě domů, musíte Ho pravidelně uctívat. Nemůžete Ho jen tak dát pryč. Pokud je nedostatek púdžárích, pak by se neměla instalovat Božstva, měly by se uctívat jen obrázky Gurua a Gaurángy. Nepravidelnosti při uctívání Gurua a Gaurángy se dají tolerovat, jelikož ti jsou vždy laskaví a připravení odpouštět, ale nepravidelnosti při uctívání Pána Džagannátha a Šrí Šrí Rádhá-Krišny nejsou dobré.“ (dŠP Karandharovi, 19. září 1970)

71-03 „Jsem velmi rád, že dostáváš tolik pozvání na soukromé domácí kírtany. To je velice povzbudivé. Pokud v každém domě přijmou naši metodu, budou šťastní. Tady neplatí žádná sektářská omezení. Každého by mělo zajímat, co je Bůh. Čím víc člověk chápe Boha, tím je moudřejší a nakonec dosáhne cíle svého života.“ (dŠP Bhagavánovi dásovi, 24. března 1971)

71-03 „Je také povzbudivé vidět, jak pořádáš organizované večírky v domech výdělečně činných lidí a představuješ jim náš program doživotního členství. Tomu se věnujeme v Indii a setkává se to s velkým úspěchem. Rozvíjej tedy tento program dál s nadšením a odhodláním.“ (dŠP Rišabhadévovi, 25. března 1971)

71-04 „To, že z Japonska nepřibudou žádní nově zasvěcení oddaní, je naprosto v pořádku. Není důležité, zda jsou zasvěcení, nebo ne. Pokud přicházejí ve velkých počtech, tak to je úspěch naší mise. Nejde nám o to, abychom získali mnoho zasvěcených členů, ale aby lidé v širších kruzích chápali tuto filozofii. Zasvěcení členové se mají starat o chrámy a věnovat kázání, ale naším programem je zvát lidi na naše hostiny, ať si poslechnou naši filozofii a tančí a zpívají. To je základní princip naší filozofie ohledně kázání.“ (dŠP Sudámovi, 11. dubna 1971)

71-09 „Můžeš také pro celou svou skupinu pořádat setkání v domovech místních obyvatel. To bude výborný program.“ (dŠP Gurudásovi, 1. září 1971)

71-09 „Krišna ti požehnal moc pěkným dítětem, Ananga dásí, a velice rád slyším, jak ji přitahuje Pán Džagannáth. To je velmi pěkné. Na tom, že si hraje s Džagannáthem, není ve skutečnosti nic špatného, ale jak zajistíš, aby s Božstvem zacházela dobře, aby Ho nenechávala na nějakém špinavém místě nebo Ho dokonce z dětského rozmaru nezahodila? Nemůžeš ji pořád hlídat. Proto by se tak malému dítěti nemělo Božstvo Pána Džagannátha dávat. Počkej, až trochu vyroste, aby dokázala následovat v těchto ohledech nějaké pokyny, a potom jí Ho můžeš dát.“ (dŠP pro Šaradíju déví, 25. září 1971)

71-12 „Co se týče tvých otázek, stavět ,sochy¢ Rádhy a Krišny na polici není příliš dobré. K čemu to je, takto Je vystavovat, pokud Je neuctíváš jako Božstva? Návštěvníci si utvoří mylnou představu, že jsou to jen ozdobné figurky nebo modly, že Je nebereme příliš vážně. Proč Je neuctíváš na oltáři?“ (dŠP Patitovi Uddháranovi, 8. prosince 1971)

72-04 „Pan Badžória bude výborným příkladem; pokud se vůdčí osoby v každém městě budou řídit tímto příkladem a instalují u sebe doma Božstva Rádhá-Krišny po vzoru našeho chrámu, naše kázání bude velmi úspěšné. Musí se od nás ale naučit umění uctívání a dodržování usměrňujících zásad. Jakmile začnou zaměstnávat nájemné kněze, všechno se tím pokazí. Členové domácnosti by se měli naučit uctívat Božstva tak, jak to děláme my, za dodržování usměrňujících zásad, pak to bude úspěšné.“ (dŠP Bhavánandovi, 14. dubna 1972)

72-04 „My chceme, aby byl každý dům chrámem, ne že všichni lidé musí chodit k nám. Ne, takto by se mělo postupovat: ať se k nám přijdou učit, a pak začnou totéž dělat u sebe doma. Takže tento program s panem Badžóriou bychom měli považovat za jeden z úspěchů našeho kázání. Měli bychom ho povzbuzovat, ale zároveň po něm chtít, aby nezval žádné nájemné kněze, aby to nepokazil.“ (dŠP Bhavánandovi, 14. dubna 1972)

72-05 „Co se týče toho, že by pan Badžória uctíval Božstva, pokud toto uctívání Božstev zavedeme do dalších ctihodných rodin, bude to velký úspěch našeho hnutí. Členové rodiny pana Badžórii se také mohou účastnit domácího kírtanu před Božstvy. Snažte se to zavést.“ (dŠP Bhavánandovi, 9. května 1972)

72-09 „Velmi rád slyším, že žiješ v pořádku se svými rodiči a pokračuješ se svým rozvíjením vědomí Krišny. To je dobrý plán. Nedbej na to, když se někdy vyskytnou nesnáze. Krišna vždy oceňuje, když pro Něj Jeho oddaný dělá nějakou oběť, takže dokud vzpomínáme na Nejvyšší Osobnost Božství, tak za žádných okolností žádné skutečné těžkosti nenastanou. Jako Prahlád Mahárádž, on nikdy Krišnu o nic nežádal. ,Oh, Krišno, zachraň mě prosím před mým démonským otcem,¢ ne. Ale protože pořád, za všech okolností na Krišnu vzpomínal, Krišna ho zachraňoval i tak, a když se nakonec rozhněval, přišel osobně a démonského otce zabil. Ale ani tehdy, když Krišna osobně přišel, tak Ho Prahlád nežádal o žádné požehnání, jen chtěl, aby se nad jeho otcem milostivě slitoval. To je čistý oddaný. To samozřejmě nemůžeme imitovat, ale měli bychom se pořád snažit vzpomínat na příklady našich předchůdců a vždy jejich příklad následovat.“ (dŠP Patty Dorganové, 4. září 1972)

72-09 „Rodinný život je také dokonalou základnou pro nabízení oddané služby Krišnovi. V jakémkoliv životním stádiu, ať jsi svobodná, nebo vdaná, ať máš v životě jakékoliv zaměstnání, když přijmeš a budeš praktikovat zásady oddané služby, můžeš dosáhnout nejvyššího cíle života. Ty jsi vdaná a tvůj manžel se snaží být oddaným Krišny, tak se staň jeho oddanou, takové je postavení muže a ženy v manželství—že muž se díky asistenci své ženy stane velkým oddaným Krišny a žena z toho bude mít prospěch a službou svému manželovi bude dělat pokrok v duchovním životě. Děláš si starosti s usměrňujícími pravidly, ale život bez usměrňujících pravidel přináší jen víc frustrace. Zpočátku to může být trochu těžké, ale pokud si upřímně přeješ dosáhnout ve svém životě nejvyššího výsledku, můžeš si být jistá, že díky svému usilování o vědomí Krišny budeš brzy čím dál šťastnější. Těžkosti tohoto hmotného světa se smrsknou tak, že nebudou větší než otisk telecího kopýtka. Mezi oddanými žijícími v chrámu a oddanými, kteří žijí mimo chrám, ve skutečnosti není žádný rozdíl. Máš pravdu, že důležité je vzpomínat na Krišnu, ať děláš cokoliv. Snaž se tedy stále vzpomínat na Krišnu prostřednictvím dodržování zásad, které znáš: brzy vstávat, vykoupat se, vytřít, navštívit árati, alespoň hodinu nebo dvě denně číst písma, zpívat na korálech 16 kol mantry Hare Krišna, chodit na pouliční sankírtan, obětovat všechno své jídlo Krišnovi a tak dále. Tímto způsobem budeš dělat velice rychlý pokrok v rozvíjení vědomí Krišny a budeš ve svém životě velice šťastná.“ (dŠP Susan Beckmanové, 29. září 1972)

73-01 „Je velice nešťastné slyšet, jak s tebou doktoři špatně zacházeli. Ale co se s tím teď dá dělat? Alespoň teď máš to štěstí, že jsi přišla do styku s mými žáky. Teď tedy můžeš začít nový život. Nevadí, že nemůžeš žít v našem chrámu, když říkáš, že ti to zdraví nedovolí. Můžeš ale ze svého domova udělat chrám pro Krišnu. První věc je, že by ses měla snažit striktně dodržovat naše usměrňující zásady—nejíst maso, ryby a vejce; nepožívat omamné látky včetně kávy, čaje a cigaret; neholdovat nedovolenému sexu a nehazardovat. Také se snaž co nejvíc zpívat mantru Hare Krišna s džapovacími korálky. Můžeš mít doma obrázek Pána Krišny, a když uvaříš, můžeš se naučit nabízet jídlo Krišnovi na obrázku. Pak to, co budeš jíst, bude obětované a bude to duchovní a bude ti to pomáhat dělat duchovní pokrok. Snaž se navštěvovat náš chrám, kdykoliv to pro tebe bude možné, a účastni se kírtanů a přednášek. Jsem si jistý, že když budeš chtít, chrámový prezident ti doporučí nějaký způsob, jak můžeš sloužit.“ (dŠP Marii Priterelové, 27. ledna 1973)

73-04 „Velmi mě zneklidnilo, co jsem slyšel o [nejmenovaném], a radím ti, aby ses mu vyhýbala, dokud se svým nesmyslným počínáním nepřestane. Nejlepší bude, když se budeš zdržovat ve společnosti oddaných a zúčastníš se tu chrámového uctívání. Nesnaž se o to sama. Uctívání Rádhy a Krišny není nic laciného. Nedá se to dělat z rozmaru, ale musí se provádět velice pečlivě podle striktních pravidel. Ne že si někdo může vzít LSD a po všech hříšných činnostech bude uctívat Božstvo. Už jsem stanovil, že pokud člověk nedokáže udržet stejný standard, jaký se udržuje tady v chrámu, neměl by sám uctívat Božstvo. Nejlepší je mít doma oltář s Guruem a Gaurángou a účastnit se programu uctívání Božstva v chrámu. Máš velkou zodpovědnost, abys poskytovala svým dcerám dobrou atmosféru plnou vědomí Krišny, aby mohly vyrůst v pěkné oddané. Pokud se budeš také věnovat takovým hříšným činnostem a budeš zanedbávat zásady vědomí Krišny, bude to velice nešťastné. Tvá první starost musí být, aby tvé děti měly vědomí Krišny, a pokud se tvůj manžel této povinnosti nechce zhostit, co se dá dělat? Jen nepovoluj ze zásad a modli se ke Krišnovi, aby ti pomohl.“ (dŠP [nejmenované], 25. dubna 1973)

74-11 „Co se týče tvého uctívání Pána Džagannátha a přijetí zasvěcení—může být, za předpokladu, že máš doporučení od chrámového prezidenta. Velmi rád vidím, že takový mladý chlapec, jako jsi ty, má vážný zájem o toto hnutí pro vědomí Krišny. Prosím, pokračuj tak dál. Náš proces je univerzální. Nic ho nemůže zastavit. Kdokoliv na kterémkoliv místě, v kterékoliv zemi může zpívat Hare Krišna. Máš-li možnost jít do chrámu, pak využij chrámu. Chrám je místo, kde má člověk příležitost poskytovat přímou oddanou službu Nejvyššímu Pánu, Šrí Krišnovi. Ve spojení s tím bys měl každý den číst mé knížky, a dostane se ti odpovědí na všechny tvé otázky a budeš mít pevný základ vědomí Krišny. Takovým způsobem bude tvůj život dokonalý.“ (dŠP Hugovi Salemonovi, 22. listopadu 1974)

74-11 „Čili hnutí pro vědomí Krišny dává prostředky, jak vyřešit skutečné problémy světa, a proto by ho lidé měli brát velice vážně. Ty sám by ses měl očistit striktním dodržováním usměrňujících zásad, zpíváním Hare Krišna a spolupracováním s chrámovými autoritami. Tak můžeš dovést k dokonalosti svůj život i každého, s kým se setkáš.“ (dŠP Šrímánovi Josému, 22. listopadu 1974)

74-12 „Je dobře, že na čas zůstáváš pod ochranou svých rodičů, ale ať jsi kdekoliv, nezapomínej dodržovat čtyři usměrňující zásady a zpívat každý den alespoň šestnáct kol. Všechno ostatní se ti pak milostí Pána Krišny vyjeví. Taková je rada Naróttamy dáse Thákura—člověk má zpívat svaté jméno Gaurángy, ať je doma, nebo v lese. Tak ani ty nezapomínej zpívat mantru Hare Krišna, ať žiješ v chrámu, nebo doma.“ (dŠP Šačí Mátě déví dásí, 8. prosince 1974)

75-02 „Co se týče Rudry dáse, může doma uctívat Gaura-Nitáie. Při Jejich uctívání je nejdůležitější zpívat mantru Hare Krišna. Můžou mít alespoň jedno árati a může se Jim nabízet veškeré připravované jídlo.“ (dŠP Góvardhanovi dásovi, 15. února 1975)

75-03 „Není nutné, aby každý žil v chrámu, ale za účelem duchovního pokroku musí člověk striktně dodržovat všechny usměrňující zásady vědomí Krišny, tak jako to dělají chrámoví oddaní. Je třeba vstávat brzy ráno, vést mangala-árati, mít přednášku a zpívat každý den aspoň šestnáct kol, plus dodržovat čtyři principy. Když někdo nemůže žít v chrámu, je vždycky nejlepší co nejvíc se stýkat s oddanými. Myslím, že Mahávíra dás má na starosti náš brazilský chrám, takže můžete s ním dobře spolupracovat a řídit se jeho radami.“ (dŠP Augustovi a Romeovi, 14. března 1975)

75-08 „To je velice dobrá myšlenka, že se musíš k Božstvům připoutat víc než k manželství. Ale není dobré žít doma, protože tam se jí maso. To by byly přestupky—jak můžeš v takových podmínkách uctívat Božstvo? Pokud se všichni členové tvé rodiny stanou oddanými, pak je to něco jiného. Ve skutečnosti, myslím, že můžeš přejít od Božstev Pána Džagannátha k Božstvům Gaura-Nitáie, chceš-li. To bude nejlepší.“ (dŠP pro Čandradéví dásí, 7. srpna 1975)

75-08 „Oceňuji tvé sentimenty vůči tvému duchovnímu učiteli a budu se modlit ke Krišnovi za tvůj trvalý duchovní pokrok. Musíš jen neustále setrvávat v ohni vědomí Krišny. Čti každý den mé knížky, zpívej šestnáct koleček a uctívej u sebe doma Pána Čaitanju. Pokud to budeš dělat, májá se tě ani nedotkne.“ (dŠP Šjáma Prije déví dásí, 16. srpna 1975)

76-01 „Tvoje kázání od domu k domu je velmi dobré. Důležité je zařizovat, aby poslouchali a zpívali. Pak bude tvé kázání úspěšné. Jakmile začnou zpívat, pak budou automaticky chtít dodržovat usměrňující zásady, účastnit se árati, přijímat prasádam atd.“ (dŠP Tuštovi Krišnovi Mahárádžovi, 9. ledna 1976)

76-04 „Dostal jsem v pořádku tvůj dopis datovaný 27. března 1976 s přiloženým magnetofonovým páskem a velice ti děkuji. Zpívání na tom pásku se mi velice líbilo. Je výborné, mělo by se zpopularizovat, a bude mít velký úspěch. Uveďte to do každého domu, to lidem pomůže, a když budou číst naše knížky, bude to znamenat konec hmotného života. Ano, až přijedu, můžu také nazpívat Hare Krišna na pásek, ale ti chlapci na tom tvém pásku zpívají Hare Krišna velice pěkně. Děkuji ti.“ (dŠP Krišna-kántimu dásovi, 6. dubna 1976)

76-05 „Co se týče tvé touhy mít Božstvo Šadbhudži, nebylo by dobré, abys odvracel svou pozornost k uctívání. Času je málo. Můžeš u sebe mít jeden obrázek na svůj daršan.“ (dŠP Jašódánandovi Mahárádžovi, 16. května 1976)

76-10 „Není nic mystického na tom, pořídit si Božstva Gaura-Nitáie na uctívání. Pán je všemocný a všudypřítomný, zná srdce oddaného a opětuje jeho vztah. Teď tedy Pán přišel k tobě domů a svolil, že Ho můžeš uctívat, takže všechno by mělo být čisté a uklizené. Mělo by se pravidelně nabízet dobré prasádam a rozdávat hostům. Ráno a večer se může dělat kírtan a pořádat diskuse na základě Bhagavad-gíty takové jaká, je, nebo dalších našich publikací.“ (dŠP pro Šačímátu Prabhua, 15. října 1976)

77-01 „Je pěkné, že s takovým nadšením působíš v New Yorku. Nemám nic proti tomu, abys uctíval mé múrti při guru-púdže. Ale pro umístění v chrámu musí být dvě múrti (musí tam být také můj Guru Mahárádž), jako v Krišna-Balaráma Mandiru, a musí být trvale instalovaná. To se může udělat v souladu s chrámovými autoritami. Popřípadě můžeš uctívat jedno mé múrti privátně ve svém pokoji.“ (dŠP Sudámovi, 13. ledna 1977)