65-11 „Ano, žiji zde ve velice obtížných podmínkách a přál bych si, abych mohl toto místo okamžitě opustit. Našla by se tu pro mě volná místnost, avšak majitelka za ni chce 55 dolarů měsíčního nájmu, což si nemohu dovolit zaplatit. Mám však i dobrý návrh pro tebe. Jestli bys chtěla zlepšit vaši finanční situaci, doporučil bych ti založit v New Yorku lukrativní podnik. Tak jako tobě chutnalo mé vaření, i zde všem mým přátelům, kteří mé jídlo okusili, velmi chutnalo. Na základě toho mě napadlo, proč zde v New Yorku nezaložíš indický restaurant? Jsem si jist, že když s takovým podnikem začneš, budeš vydělávat alespoň dva tisíce dolarů čistého měsíčního příjmu. Není to jen sen, ale skutečná fakta.

V New Yorku se nachází mnoho restaurací a všechny z nich jsou plné hostů, tak jsem si říkal, že bys měla také založit jednu a dodávat lidem nové chutné pokrmy, a oni to jistě velice ocení. Ze zeleniny se dá uvařit přibližně tři sta chutných pokrmů, a budou-li představeny Americe, jistě se tím zapíšeme do historie. Lidé pak zapomenou na pojídání masa. Neříkám, že se sto procent obyvatelstva stane vegetariány, jsem si však jist, že alespoň vyšší třída lidské společnosti se stane vegetariány, když se jim dostane tolik skvěle chutnajících zeleninových jídel. Proč něco takového nezavést v Americe a zároveň tím pomoci mému poslání. Bude to velice výdělečný podnik a já si přeji, abys tak vydělala velké bohatství a pomohla mi současně s mým posláním. Tato západní Sedmdesátá druhá ulice se nachází přímo v centru města a já jsem tam viděl vhodné místo pro takový restaurační podnik, a když bys sem na jeden či dva dny přijela a toto místo si prohlédla a rozhodla se, jestli bys mohla s něčím takovým začít. Ta budova je vhodná i pro ubytování majitele restaurace, a to vše si můžeš prohlédnout, když sem na pár dní dorazíš. Jestli se sem opravdu vydáš, nebudeš mít žádné nepohodlí, jelikož tu mám jednu známou, která tě s radostí na den či dva ubytuje. Myslím si, že bys měla přijet a posoudit, nakolik by tento podnik mohl být úspěšný. Jsem si jist, že ty bys z takového podnikání měla dobré zisky, a já tě mohu naučit, jak uvařit pěkná zeleninová jídla. Přál bych si, abys tento návrh uvážila trochu vážněji, a rozhodla ses přijet sem na chvíli.“ (dŠP Sally, 13. listopadu 1965)

 

65-11 „Můj návrh na založení restaurace měl za cíl udělat z vás jednu z nejbohatších rodin v Americe. Člověk může zbohatnout, jedině když zkusí své štěstí v podnikání. Pouhou službou druhým se to nestane.“ (dŠP Sally, 19. listopadu 1965)

 

68-08 „Pokud jde o sankírtan, ten by měl pokračovat za každých okolností. Zpívání Hare Krišna, sankírtan, je pro nás vším. Ruku v ruce s ním můžeš podle možností zkusit otevřít ISKCONský restaurant a rozdávat Krišnovo prasádam, podle mě je to však něco druhotného.“ (dŠP Nathanovi Baruchovi, 7. srpna 1968)

 

68-10 „Co se tedy týká budovy, kterou jsi viděl na adrese Cherbrookova ulice 772 před McGillovou univerzitou, myslíš si, že bych měl vážně vyjednávat o její koupi? Podmínky koupě jsou záloha 12 000 dolarů a pak 100 dolarů měsíčně. Ujistil jsi mě, že když v dolním patře otevřeme restauraci s prasádam, budeme schopni tento obnos získat. Jsi-li si tím jist, dej mi hned vědět, abych mohl obnovit vyjednávání s těmito lidmi. Můžeš si ten dům ještě jednou prohlédnout zevnitř; měl bys to udělat následovně: (chybějící text)“ (dŠP Hansadútovi, 1. října 1968)   

 

68-10 „Pokud jde o tento nápad otevřít restauraci, obhajuji jej již od samého počátku. Jestli bys dokázal mít takovou jídelnu s prasádam a chrám v jedné budově, bylo by to výtečné. Osobně ti s touto záležitostí pomohu, neboť se mi ten nápad velice zamlouvá. Naše zpívání Hare Krišna je lékem a naše prasádam je tou správnou dietou k vyléčení hmotné nemoci. S tímto plánem tedy plně souhlasím a můžeš přijmout to místo, o kterém se zmiňuješ v tvém dopisu datovaném 17. října, který jsem právě obdržel.“ (dŠP Dajánandovi, říjen 1968)

 

69-11 „Pokud jde o restaurant s prasádam, pokud ho založíš, měl by se nacházet jedině v chrámu. Místní lidé již o našem chrámu vědí, je tam dost dlouho. Kdyby tedy přišli v poledne a dostali prasádam, bylo by to skvělé.“ (dŠP Džajapatákovi, 26. listopadu 1969)

 

71-07 „Ten návrh na restauraci je velice pěkný. Měla by být velice čistá a upravená a v prostředním sloupu může být oltář Guru-Gaurángy. Vše, co se uvaří, by se mělo obětovat a pak umístit na stůl, kam může zákazník či host přijít a nabrat si na tác prasádam k plné spokojenosti. Hosté mohou sedět na židlích u stolů. Jednotlivé chody prasádam již znáš: kačórí, luglu, samósa, sladké kuličky, simply wonderful (druh sladkosti, pozn. překl.), zeleninové chody, čatný, rýže pušpana, halva atd. Ingredience jsou snadno dostupné. A když se vám podaří získat další věci, můžete menu rozšířit. A ten, kdo zaplatí více než pět dolarů, může dostat dárek v podobě malé knížky jako Snadná cesta či Krišna, studnice všeho potěšení, nebo výtisk našeho časopisu. A bude-li to možné, měli bychom tam pořád přehrávat kazety s nahranými kírtany a písněmi a našimi alby.“ (dŠP Bhagavánovi dásovi, 7. července 1971)

 

71-10 „Pokud se jedná o otevření restaurace v Amsterodamu, pokud nemáš čtyři lidi, kteří se budou o její chod starat, nebude úspěšná. Myslím si, že bychom naši pozornost měli více zaměřit na věci jako vytváření životních členů a rozdávání naší literatury. To je pořádná práce. Moje pojetí otevření restaurace vyžaduje dostatek peněz na její výzdobu. Neměli bychom se do něčeho pouštět nahodile.“ (dŠP Hansadútovi, 8. října 1971)

 

74-08 „Co se týká restaurace, neměl bys ji pojmenovat podle tvého návrhu, nýbrž Hare Krišna restaurace. Tak by se měla jmenovat. V každé restauraci by měla být podobizna Pána Čaitanji a jídlo by mělo být obětováno a rozdáno váženým zákazníkům. Měla by tam též znít nahrávka sankírtanu zpívaného jemným hlasem.“ (dŠP Batu Gópálovi dásovi, 16. srpna 1974)

 

74-09 „Tento projekt restaurace nebude fungovat. Nesnažte se o to. Musíte zajistit novou budovu. Restauraci bych vám v současné chvíli vůbec nedoporučoval. Je to velice náročná záležitost. Nejlepší by bylo, kdyby se Subala odebral na Fidži kázat. O to se má sannjásí starat, ne otevírat restaurace. To nechte na grihasthech. Kázání má přednost. Subala by se tam měl vydat a obezřetně se o vše postarat a získat pomoc z Austrálie. Pan Pundža mi napsal, že zařizuje letenku a poskytne pomoc. Dobře se o to tedy postarejte.“ (dŠP Sudámovi a Subalovi dásovi Gósvámím, 5. září 1974)

 

74-11 „Obdržel jsem tvůj dopis datovaný 10. listopadu 1974 s přiloženými fotografiemi Hare Krišna restaurace. Jsou moc pěkné. Stanfordovu univerzitu jsem již navštívil. Můžeš požádat pana Malkaniho z New Yorku, aby ti s restaurací pomohl. Vydal se tam, aby otevřel restauraci, teď však vaří v newyorském chrámu, zařiď tedy, ať ti pomáhá. Prodávají se v restauraci nějaké knihy?“ (dŠP Bhaktovi dásovi, 24. listopadu 1974)

 

75-07 „Pokud jde o restauraci, proč by měli dostávat plat? Neměl bys nikomu dávat plat. Ty pracuješ zadarmo, tak proč by ostatní měli něco dostávat? Nejsou to příliš důležité osoby. Po skončení tohoto měsíce tedy zařiď, aby tam již nikdo nedostával plat. Tak to bude lepší.“ (dŠP Paramahansovi Svámímu, 16. července 1975)

 

75-07 „Pokud se jedná o investici do nové restaurace, nezáleží na tom, že to může být až 100 000 dolarů. Jestli bude vydělávat, můžeš do ní investovat. Chci, aby se všichni naši hospodáři zaměstnali vedením těchto restaurací.“ (dŠP Gurukripovi Svámímu, 29. července 1975)

 

75-09 „Co se týče toho restaurantu, chyba je v tom, že zaměřujeme naši pozornost víc na podnikání. Proto všechny ty problémy. Věci by měly být zařízeny tak, aby nenarušovaly naše chrámové programy. Brahmačárí a sannjásí se musí držet chrámových činností. Pouze grihasthové se mohou podílet na chodu restaurace. Naším cílem by nemělo být vytvářet zisky. Vy, američtí mladí lidé, jste schopni vydělat velké množství peněz, proč jste však přijali vědomí Krišny? Neměli byste vydělávat peníze, avšak dělat pokrok v duchovním životě. Není tedy dobré mít restauraci k vydělávání peněz za cenu polevení v duchovním životě. To je nebezpečné.“ (dŠP Paramahansovi Svámímu, 4. září 1975)

 

75-11 „Farmaření a otevírání restaurací spolu souvisí – na farmě vyprodukujte dost mléka a mléčných produktů, přinejmenším ghí, které se pak odešle do restaurací ve městech a použije se k přípravě prvotřídních samós, kačórí, zeleninových chodů, halvy – tolika věcí, které budou lidem velice chutnat. Měli bychom se řídit tím, že ani kapka mléka nesmí přijít nazmar.“ (dŠP Tuštovi Krišnovi Svámímu, 9. listopadu 1975)

 

75-11 „Co se týká rozšíření farmy v New Orleans, ano, jestliže máš lidi navíc, můžeš skoupit více půdy. Můžeš na farmě vyrobit zásoby ghí, a pokud to bude možné, otevřít ve městě restauraci, která přitáhne lidi. Můžeš tam připravovat samósy, kačórí, rásagully, sladkosti. V Honolulu se restauraci daří velmi dobře. Můžeš se na to zeptat Šrutakírtiho dáse. A farma tak získá z prodeje ghí restauraci peníze. A můžeš ghí prodávat také indickému obyvatelstvu ve městech.“ (dŠP Džagadíšovi dásovi, 20. listopadu 1975)

 

76-01 „Rád se dozvídám, že jste otevřeli restauraci. Možná sis všiml, že ten na Havaji je velice úspěšný. Teď budou peníze tohoto chlapce náležitě využity. Místo aby vydržoval jatka, platí za distribuci prasádam. Výborně. Neměli bychom však ztrácet čas protěžováním vegetariánství oproti jedení masa. Chceme lidi podpořit v přijímání prasádam, a tak se automaticky stanou vegetariány. Karmí se zajímají o vegetariánské ne…(chybějící text)“ (dŠP Tuštovi Krišnovi Mahárádžovi, 9. ledna 1976)

 

76-02 „Co se týče restaurantu, rád bych se dozvěděl, jak tam vše probíhá? Prosím popiš mi to. Kolik lidí na něj reaguje? Pošli všechny podrobnosti.“ (dŠP Čáru Guptovi dásovi, 12. února 1976)

 

76-03 „Poslal jsem jeden dopis Šrutakírtimu dásovi na Havaj. Stará se tam velice pěkně o restauraci v Honolulu a může teď přijet do Bostonu a pomoci ti otevřít další restauraci s prasádam. Přikládám zde kopii dopisu, který jsem mu poslal.“ (dŠP Ambaríšovi dásovi, 14. března 1976)

 

76-03 „Obdržel jsem jeden dopis od Ambaríše dáse. Momentálně se nachází v Bostonu na následující adrese: Alfred Ford, Chandlerova ulice 124, Boston, Massachusetts, 02116, USA. Velice dychtí otevřít v Bostonu další restauraci. Boston je velice dobré město s velkým množstvím mladých lidí a Hare Krišna restauraci, kde sloužíme chutné prasádam, by jistě ocenili. Jelikož máš na Havaji jisté neshody, bude lepší, když se okamžitě vydáš do Bostonu a budeš pracovat s Ambaríšem na otevření dalšího úspěšného restaurantu.“ (dŠP Šrutakírtimu dásovi, 14. března 1976)

 

76-04 „ Obdržel jsem telefonát od Šrutakírtiho, který se v současné době nachází v Bostonu společně s Ambaríšem dásem. Pokouší se tam otevřít překrásný Hare Krišna restaurant a tvrdí, že to je vhodné místo. Ambaríš je hotov do toho vložit pořádnou investici a čelí teď problému, že potřebují nějaké hospodáře, aby jim pomohli s údržbou a vařením na plný úvazek. Potřebují okolo osmi oddaných k práci na plný úvazek, kteří budou obětaví a kteří by jim pomohli s otevřením této restaurace. Je to také dobrá příležitost sledovat, jak se to dělá, protože Šrutakírti a Ambaríš již mají bohatou zkušenost z havajské restaurace. Prosím kontaktuj Šrutakírtiho v bostonském chrámu a pomoz mu sehnat potřebnou pomoc, jestli to tedy vůbec půjde, aby mohli tuto restauraci velice pěkně rozvinout.“ (dŠP Hasjaprijovi dásovi, 14. dubna 1976)

 

76-06 „Pokud jde o ten nápad spojit restauraci a chrám dohromady, tyto dvě věci není moc dobré míchat. Kdyby však měl restaurant zcela zvláštní vchod a činnosti odehrávající se tam  by nikterak nenarušovaly chrám, pak by to bylo možné, jinak ne.“ (dŠP Džajatírthovi, 24. června 1976)

 

76-07 „Ohledně přebytečného ghí můžeš kontaktovat bostonský restaurant. Možná by jej mohli koupit. Prodávej ghí a bude z toho dobrý zisk. Bude-li to možné, otevři ve městě New Orleans jednu restauraci. Pošli někoho do Bostonu, ať se podívá, jak tam mají vše zorganizované.“ (dŠP Balavantovi, 8. července 1976)

 

76-11 „Ne, nesmíš v restauraci používat kávu bez kofeinu.“ (dŠP Višvakarmovi dásovi, 19. listopadu 1976)

 

76-12 „Tak rád se dozvídám, že se restauraci opět dobře daří. Budeme-li nabízet chutná jídla, lidé budou jistě přicházet. Šrutakírti je dobrý hoch. Můžeš se na něj spolehnout. Musíte spolupracovat. Prodávat prasádam z vozíku na pláži je dobrý nápad.“ (dŠP Gurukripovi, 14. prosince 1976)

 

77-03 „Jak jen to je možné, snaž se přivyknout přirozenému stylu života osvobozeného od závislosti na strojích. Naším principem by však mělo být nebýt proti ničemu a jen tak pro nic. Jedině pro Krišnu. Chceme vše příznivé pro Krišnu. Z farem bychom měli získat dostatek potravin, které mohou být poslány k použití v našich restauracích.Vedle restaurace tam může být též Bhaktivédántova čítárna, kde budeme mít vystaveny všechny mé knihy a kam lidé mohou přijít a pohodlně se usadit a číst. Lidé budou mít takové restaurace a čítárny rádi. Budou je brát jako nesektářské.“ (dŠP Šubhavilásovi dásovi, 16. března 1977)