Kapitola třetí - Transcendentální účinky svatého jména


1. Svaté jméno probouzí naše spící věčné vědomí Kṛṣṇy

2. Role svatého jména v pokroku v oddané službě

3. Svaté jméno nás osvobozuje od hříšných reakcí

4. Díky zpívání svatého jména přivedeme mysl pod kontrolu

6. Díky zpívání svatého jména vyvineme snášenlivost

7. Svaté jméno odstraňuje hmotné touhy a hříšné činnosti

8. Svaté jméno očišťuje srdce a osvobozuje nás od hmotného znečištění