Prabhupāda: Zpívání bude pokračovat. To se nezastaví. Ale zároveň musí být zavedena varṇāśrama-dharma, aby usnadnila cestu.

Hari-śauri: Přinejmenším moje porozumění bylo, že zpívání bylo zavedeno ve věku Kaliho, protože varṇāśrama není možná.

Prabhupāda: Protože očistí mysl. Zpívání se nezastaví.

Hari-śauri: Proto bylo zavedeno zpívání, aby nahradilo všechny systémy varṇāśramy a tak podobně.

Prabhupāda: Ano, může nahradit, ale kdo je nahradí? Lidé nejsou tak pokročilí. Budete-li při zpívání napodobovat Haridāse Ṭhākura, není to možné.

Satsvarūpa: Říkáme jim, pokračujte ve své práci, ale také zpívejte.

Prabhupāda: Ano. Thākaha āpanāra kāje, Bhaktivinoda Ṭhākura. Āpanāra kāja ki. Caitanya Mahāprabhu doporučoval, sthāne sthitaḥ. A pokud nezůstanou ve sthāna, pak se dostaví zpívání sahajiyů. Tak jako sahajiyové také mají růžence a ..., ale mají tři tucty žen. Tento druh zpívání bude pokračovat. Tak jako náš (jméno odstraněno). Nehodil se pro sannyās, ale dostal sannyās. A měl pět žen a oznámil to. Proto je zapotřebí varṇāśrama-dharma. Pouhé imitování nepomůže. Varṇāśrama-dharma by tedy měla být zavedena po celém světě, a ...

Satsvarūpa: Zavedena, počínaje ISKCONskou komunitou?

Prabhupāda: Ano. Ano. Brāhmaṇa, kṣatriyové. Musí existovat pravidelné vzdělávání.

Hari-śauri: Ale v naší komunitě, pokud ..., když jsme vychováváni jako vaiṣṇavové ...

Prabhupāda: Ano.

Hari-śauri: ... jak potom budeme moci provést rozdělení v naší komunitě?

Prabhupāda: Být vaiṣṇavou není tak snadné. Varṇāśrama-dharma by měla být zavedena, aby se stal vaiṣṇavou. Není tak snadné stát se vaiṣṇavou.

Hari-śauri: Ne, není to levná záležitost.

Prabhupāda: Ano. Proto by se to mělo udělat. Vaiṣṇava, stát se vaiṣṇavou, není tak snadné. Je-li vaiṣṇava, stát se vaiṣṇavou tak snadné, proč tolik poklesává, poklesává? Není to snadné.

—rozhovor v pokoji, Systém varṇāśrama musí být zaveden, Māyāpur 14. února 1977

 

Ve skutečnosti je vaiṣṇava nad touto varṇāśrama-dharmou. Ale netvrdíme, že jsme se stali dokonalým vaiṣṇavou. Nejsme tak neomalení.

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.41, přednáška Māyāpur 21. října 1974

 

Ve velkém měřítku nemůžete všechny učinit brāhmaṇy nebo sannyāsīmi. Ne. To není možné. Toto je malé měřítko. Jaké procento lidí na světě ovládáme?

Velmi nepatrné. Ale pokud chcete přivést celou lidskou společnost k dokonalosti, pak by toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy mělo být zavedeno podle pokynů Kṛṣṇy – pokud to chcete udělat ve velkém měřítku ve prospěch celé lidské společnosti.

Nyní některé z nich vybíráme, ty nejlepší. To je jiná věc. Ale Caitanya Mahāprabhu řekl para-upakāra. Proč vybírat jen určitou část? Získají z toho prospěch všichni lidé. Ale pak je nutné být systematický. Sve sve karmaṇy abhirataḥ saṁsiddhiṁ labhate naraḥ. Para-upakāra znamená prospěch pro všechny, ne jen určitou část. Proto musíme zavést tuto varṇāśrama-dharmu. Musí to být dokonale provedeno. Je to možné a lidé budou šťastní.

—rozhovor v pokoji, Systém varṇāśrama musí být zaveden, Māyāpur 14. února 1977

 

Prabhupāda: Žádný luxus. Žijte velmi prostý život a ušetřete čas na zpívání Hare Kṛṣṇa.

Haṁsadūta: Ano, Prabhupādo.

Prabhupāda: To je moje touha. Neplýtvejte časem na tělesné pohodlí. Máte toto tělo. Musíte něco jíst. Musíte se oblékat. Vyrábějte si tedy vlastní jídlo a vlastní oděvy. Neztrácejte čas kvůli luxusu a zpívejte Hare Kṛṣṇa. To je životní úspěch. Tímto způsobem organizujte tak dalece, jak je to možné, buď na Cejlonu, nebo v Československu, kdekoliv ... Šetřete časem. Zpívejte Hare Kṛṣṇa. Nenechte se zlákat civilizací strojů.

Haṁsadūta: Ano, Prabhupādo.

Prabhupāda: To je civilizace zabíjející duši, tento způsob života, zejména evropské země. Můžete se usadit kdekoliv. Není to příliš obtížné. Chata; můžete si pěstovat vlastní jídlo kdekoliv. Mám pravdu?

Haṁsadūta: Ano, Prabhupādo. Uděláme to.

Prabhupāda: A peníze, utrácejte pro Kṛṣṇu – pro Kṛṣṇův palác, pro Kṛṣṇův chrám, pro Kṛṣṇovo uctívání, nádherné, tak nádherné jako ... Ne pro falešné ... To je lidská civilizace. A abyste to zorganizovali, varṇāśrama vám pomůže rozdělit společnost—brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya—jak je rozděleno tělo. To pomůže. Neplýtvejte lidským tělem pro smyslový požitek. Toto jsem chtěl zavést. Teď jsem vám dal představy. Dokážete to udělat. Všichni jste inteligentní. Pro para-upakāru Caitanyi Mahāprabhua ... Čiňte dobro ostatním. Nevykořisťujte ostatní. Jakákoliv lidská bytost, která dostala toto tělo, má schopnost zpívat Hare Kṛṣṇa. Dejte jim šanci a vytvořte příznivou situaci. Je to jasné?—rozhovor v pokoji, Vṛndāvan 8. října 1977