Lék na nezaměstnanost...Védská versus moderní společnost

 

Prabhupāda: Co dokážou tito komunisté? Dokážeme to lépe než oni... Pak to bude neutralizace komunistického hnutí: „Proč nečinně sedíte, bez zaměstnání? Pojďte na pole! Vezměte tento pluh! Vezměte tohoto býka. Jděte pracovat. Proč nečinně sedíte?“ To je hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Nikomu by nemělo být dovoleno sedět a spát. Musí najít nějaké zaměstnání, buď pracovat jako brāhmaṇa, nebo jako kṣatriya, nebo jako vaiśya. Proč by měla být nezaměstnanost? Stejný příklad. Tak jako já, tohle tělo pracuje. Noha pracuje, ruka pracuje, mozek pracuje, břicho pracuje. Proč by měla být nezaměstnanost? Zastavte tu nezaměstnanost a uvidíte, jak celý svět žije v míru. Žádná stížnost. A budou velmi šťastně zpívat Hare Kṛṣṇa. Hm? Na tomto poli nikdo nepracuje. Všechny lákají do města, aby pracovali v továrně. Zavržená civilizace. Ten komunistický znak, co je to?

Oddaní: Kladivo a srp.

Prabhupāda: Ano. To je dobré.

Ind: Jo, dobré.

Prabhupāda: Ale ne kladivo. Jen ten... Jak se nazývá?

Oddaní: Srp.

Prabhupāda: Žádné kladivo. To bude náš znak. Jen srp. Ne kladivo. Kladivo utlouklo celou civilizaci. Udělejte anti-znak. Komunisté to ocení.

Oddaný: Srp a tilak.

Prabhupāda: Hm?

Oddaný: Srp a pak tilak.

Prabhupāda: Ano, to je dobrý nápad. Guptajī? Pojďte sem. (hindština)

Gupta: (několik vět v hindštině)

Prabhupāda: Darebácká civilizace, darebácká vláda. A z lidí se stávají darebáci. (hindština) Annād bhavanti bhūtāni (BG 3.14: „Všechna živá těla závisí na obilí.“). Jak mohou žít bez anna? Neexistuje žádné opatření pro anna. Jen schvalují rezoluce, legislativní zákony. A žádné anna. Jen se podívejte, jaká mizerná vláda to je. Všude. Není žádné anna. Annād bhavanti bhūtāni. Prvním úkolem vlády je dohlédnout, aby byli všichni šťastní, bez úzkosti. Tyto předběžné životní potřeby, āhāra-nidra-bhaya-maithunam (jídlo, spánek, obrana a sex), musí pro ně být dostatečné opatření. Člověk se musí dosyta najíst. Nepřejídat se, požitkářství. Ne.

Ale musí mít dostatek potravy, aby si udržel zdraví. Podobně musí mít místo na spaní. My jsme připraveni nabídnout vše. A být si vědom Kṛṣṇy. To je naše poslání. Ne jíst a spát, stát se lumpy a zloději a darebáky. To nedovolíme. To je varṇāśrama-dharma. (několik vět hindské konverzace) Proč nezaměstnanosti?

Není žádný nedostatek vody. Jen mějte velkou studnu. Elektrickou pumpu. Ihned bude všechno zelené. Ihned. (chvíli hindština) Jayo! Hare Kṛṣṇa! (přestávka) ...všude ve prospěch lidské společnosti. Budete všude ctěni. Všude, každá část světa. A automaticky tito falešní avatārové, inkarnace Boha a yogī a svāmī budou všichni zavrženi. Vidíte? Tito darebáci, avatāra, „Bhagavān“, inkarnace, yogī budou zavrženi.

Gupta: Tito (nezřetelné) by měli být zničeni. Nemohou zůstat.

Prabhupāda: Ne! (hindština) ...ta světluška. Světluška (hindština) krásná (hindština) tma, hai. (hindština) Dokud byli lidé v temnotě, byly krásné. Teď je tu slunce.

Gupta: Ano.

Hṛdayānanda: Prabhupāda je slunce.

Prabhupāda: (hindština) (přestávka) ...úzkost Prahlāda Mahārāje. „Jak tito darebáci, kteří plánovali štěstí hrstky lidí, úžasný plán.“ A oni jsou... Pro štěstí služebníka vlády. To je vše. Víte, že v Dillí je Plánovací komise? Co je to za plán? Že lidé mohou hladovět a Indirá Gándhí a spol. mohou prosperovat. To je vše.

Gupta: Myslím, Mahārāji, že přicházejí do kanceláře ve dvanáct a odcházejí v jednu, nic nedělají, a...

Prabhupāda: Ale co mají dělat?

Gupta: To nedělají...

Prabhupāda: Tak jako jsem viděl Parlament v Londýně. Když měli takzvané impérium... Nyní je Parlament k ničemu, k ničemu. Členové Parlamentu a lordi, Horní sněmovna, Dolní sněmovna, jsou nyní k ničemu. Mají jen nějaké staré knihy. V Parlamentu. Viděl jsem to. Nějaké staré knihy. Staré knihy znamená, že všechny projevy jsou zaznamenány v knihách. A kdo je bude číst? Skříně, tolik... Viděl jsem je v Parlamentu. Stovky a tisíce projevů zaznamenaných a velmi pěkně svázaných. Kdo je bude číst? Jen ztráta času.

Gupta: Takto zvyšují břemeno.

Prabhupāda: Ano.

Gupta: Břemeno osla. Zvyšují, zvyšují.

Prabhupāda: Proto tento příklad: osel. Za nic, ne pro sebe. Dostane trochu trávy. Tráva je k dispozici zde. Ale přesto je zaměstnán. Zaměstnanost. Osel se napase, sežere trochu trávy. Tráva je k dispozici všude. Ale přesto bude pracovat pro ostatní, náklad, přetížení. To je osel. Nemá rozum: „Proč jsem tolik přetížen? Mohu získat trávu kdekoliv. Budu svobodný.“ Ale nemá takový rozum. Ani mu to nebude dovoleno. (směje se) To je osel. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa... (přestávka) ...

Existuje mnoho bābājīch. Shánějí cāpāṭī a kouří bidi a mají jednu nebo dvě ženy. To je vše. To se děje. Měli by být přivedeni: „Pojďte sem, zpívejte Hare Kṛṣṇa a chopte se pluhu!“. Ne, že se stanete Rūpou Gosvāmīm jen kouřením. Myslí si, že se stali Rūpou Gosvāmīm. Rūpa Gosvāmī žil takto. Tak si myslí, že změnou oblečení, bederní rouškou, se stali Rūpou Gosvāmīm. A že mohou dělat, jakýkoliv nesmysl se jim zlíbí. (přestávka) ...Všichni tito bābājī by měli být zaměstnáni: „Zpívejte Hare Kṛṣṇa a orejte.“ Pak to bude pěkné.

Jayādvaita: I v Americe velcí intelektuálové a profesoři mohou být také... Můžeme pro ně mít pluhy.

Prabhupāda: Ano, protože ztrácí čas. Lépe pěstovat nějaké jídlo. Alespoň své jídlo. Žijete na úkor druhých. Jaká je hodnota vaší filozofie? ...V Bhagavad-gītě: etaj jñānam, tad ajñānaṁ yad anyathā (BG 13.12: „...To vše prohlašuji za poznání. Všechno ostatní je naopak nevědomost.“) Hledat Absolutní Pravdu, to je jñāna, poznání, filozofie. Vše ostatní je ajñānam. (přestávka) ...Myslím, že pokud nemůžete využívat svůj pozemek, pak bude převeden vládě. Je to tak?

Gupta: Ano.

Prabhupāda: Tak podobně, v případě, že vláda nemůže využít, bude převeden nám. Budeme pracovat. Není to dobré?

Gupta: Velmi dobré.

Prabhupāda: Musí existovat nějaký takový zákon. Vláda ji vzala veřejnosti, protože není obdělávána. Nyní budeme obdělávat. Dejte nám tuto půdu. (hindština) „Vzali jste ji veřejnosti. Proč byste ji neměli dát nám?“ Nebude tedy připadat v úvahu, ani vláda nemá, půjdeme a zabereme, obsadíme, a budeme obdělávat. Co bude vláda...? Veřejnost nás podpoří.

Gupta: Je opět distribuována jejich příbuzným, ti, kdo jsou u moci, a pak ji znovu neobdělávají.

Prabhupāda: Znovu.

Gupta: Pak zůstane...

Prabhupāda: Pak kterékoliv pole není obdělávané, obsadíme je a začneme pracovat. A pozveme všechny nezaměstnané: „Pojďte a připojte se k nám. Dáme vám jídlo, přístřeší, všechno.“ (přestávka) ...jak Kṛṣṇa dává příklad. Kṛṣṇa říká: „Už jsem zařídil výsledek tohoto boje. Každý bude zabit.“ Nimitta-mātram bhava savyasācin. (BG 11.33: „... Ty, ó Savyasācī, můžeš být jen nástrojem v boji.“) Ale přesto vybízí Arjunu do práce. Ne, že již (nezřetelné): „Jsem tvůj přítel Kṛṣṇa. Vše bude hotovo.“ (Spíše) „Bude to hotovo, ale musíš pracovat.“

Gupta: Možná přítel nebo ne.

Prabhupāda: To je filozofie. Ne že „Protože jsem přítel, budu pracovat, a ty budeš spát a dostaneš úplavici.“ Ne. Musíš pracovat. Vše je již zařízeno, ale musíš pracovat. To je třeba. Proč je Arjuna vybízen k boji. Kṛṣṇa to již zařídil. A Arjuna také: „Ano“ Kariṣye vacanaṁ tava (BG 18.73). „Cokoliv řekneš...“ To je vědomí Kṛṣṇy. (přestávka) ...politik, Balavanta? Není zde. Tak ať káže: „Přijmete-li naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, nebude nezaměstnanost.“ Může alespoň předat tento manifest..., „Nebude již žádná nezaměstnanost.“ Lidé to velmi rádi uslyší. Nyní tento stroj, tento nesmyslný stroj znamená nezaměstnanost. Jeden stroj bude pracovat za sto lidí. Sto lidí se stane nezaměstnanými a jeden technik dostane všechny platy. Pracovat na počítači, poč...

Oddaný: Počítač, ano.

Prabhupāda: Stroj. A je velmi zkušený. Bude brát tři tisíce dolarů. A ostatní budou nezaměstnaní. To se děje. A oni si myslí: „Pokrok civilizace.“ Pokrok civilizace znamená „vykořisťuj ostatní a buď šťastný“. To je pokrok civilizace. „Ostatní mohou zemřít hlady a jeden člověk bere všechny peníze a utratí je za víno a ženy a auto.“ To je vše. To je pokrok civilizace.

Sarve sukhino bhavantu. Toto je védská civilizace: „Nechť jsou všichni šťastní.“ Toto je védská civilizace. A démonská civilizace, oni (uvažují): „Ať všichni trpí, já jsem šťastný. To je všechno.“ A vaiṣṇava uvažuje: „Pro mou záchranu je to již zaručeno.“ Ale přemýšlí: „Jak budou zachráněni tito ubozí lidé?“ Śoce tato vimukha-cetasā māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān. (ŠB 9.7.43: „...Mám pouze starost o hlupáky a darebáky, kteří spřádají složité plány, jak dosáhnout hmotného štěstí zajistit blaho svým rodinám, společnosti a zemi. Dělám si starosti z lásky k nim.“) Prahlāda Mahārāja. To je postoj vaiṣṇavy. Para-duḥkha-duḥkhī. Je nešťastný, když vidí ostatní nešťastné. Oceán milosti nemá pro sebe. Je velmi soucitný k pokleslým duším. Para-duḥkha-duḥkhī. Kṛpāmbudhir yaḥ para-duḥkha-duḥkhī. Kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye (Cc., Madhya 6.254). (z Vilāpa-kusumāñjali 6 Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho: „(Ten, kdo je) oceán milosti...velmi soužený utrpením ostatních.) To je vaiṣṇavská filozofie. Vaiṣṇava bude tvrdě pracovat, podstoupí všechna soužení pro ostatní. Nemá žádný problém. Vaiṣṇava nemá žádný problém. Protože přijal útočiště u Kṛṣṇy, nemá problém. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati. (z BG 9.31: „...Ó synu Kuntī, směle vyhlas, že Můj oddaný nebude nikdy zničen.“) Kṛṣṇa také dává záruku: „Každý, kdo u Mě přijal útočiště..., je zachráněn. Poskytnu mu ochranu.“ Kṛṣṇa říká: ahaṁ tvāṁ mokṣayiṣyāmi sarva... (z BG 18.66: „Zřekni se všech druhů náboženství a odevzdej se Mně. Já tě osvobodím od všech následků hříšného jednání. Neboj se.“) Všechno je zde.

Pro vaiṣṇavu neexistuje utrpení, osobně. Ale má velké obavy: „Jak budou šťastní tito darebáci?“ To je jeho úkol. „Tito darebáci jsou svedeni. Sešli z cesty, nešťastní. Jak by mohli být šťastní?“ To je úkol vaiṣṇavy. Vaiṣṇava proto nedělá žádnou politiku. Politika znamená plánování vlastního štěstí. To je politika. V naší společnosti by neměla být žádná diplomacie, žádná politika. Každý by měl dychtit, jak činit dobro ostatním. To je vaiṣṇava. Jestli něco plánuje: „Budu vůdce“, „Budu něco dělat“, to není vaiṣṇavismus. Tato politika není dobrá.

Oddaný: Zdá se, že lidé jsou tak připoutáni ke smyslovému požitku, když jim řekneme, že chceme zastavit všechny tyto možnosti pití, kino, ženy a tak, rozzlobí se.

Prabhupāda: To je přirozené. Dáte-li dobrý pokyn darebákovi, rozzlobí se. Mūrkhāyopadeśo hi prakopayati na śamayati (?). Mūrkha, darebák, pokud mu dáte dobrý pokyn... ale dejte mu praktický pokyn. „Pojď sem. Sedni si. Přijmi prasādam. Zpívej Hare Kṛṣṇa. A pomoz mi tím, že uděláš toto.“ Tímto způsobem musíte... Tak jako dítě. Dítě nechce jít do školy, ale některé... Najít nějaký (způsob) znamená, že bude přinuceno. To je inteligence. Bude se zlobit, přirozeně. Je to darebák. Bude se zlobit. To není nepřirozené. Mūrkhāyopadeśo hi prakopayati na śamayati (?). Tak jako had. Krmte hada mlékem, zvýší to množství jedu. To je vše.

Prakticky přitahovat. Prakticky přitahovat. Hnutí Hare Kṛṣṇa bude prakticky přitahovat lidi. Budou-li světové záležitosti upraveny podle našeho Kṛṣṇy si vědomého plánu, nebude existovat pro všechny národy, všechny země žádný problém. Budou šťastní. Musíme tedy postupně vzdělávat lidi. A podle našeho příkladu, živoucího příkladu, budeme muset přitahovat. (přestávka)

Místní lidé: (volání v dálce) Harilāljī! Harilāljī!

Prabhupāda: Hare Kṛṣṇa. Jaya. Přinejmenším oni myslí na Harilāljīho tím, že nás vidí. Takový prospěch v tom je. Hm?

Gupta: Když procházíme, lidé říkají „Hare Kṛṣṇa, Hare Rāma.“

Prabhupāda: To je zkouška vaiṣṇavy. Pokud je někdo skutečně vaiṣṇava, pak při jeho spatření osoba řekne Hare Kṛṣṇa. To bylo vytvořeno na celém světě. Ano. Kamkoliv jdeme, říkají Hare Kṛṣṇa. Dokonce o půlnoci v Aténách. Ano. To jsme zažili. To je definice Caitanyi Mahāprabhua.

Jayādvaita: Prabhupādo, pokud Kṛṣṇa už udělal všechnu práci na Kurukṣetře, tak proč tolik chtěl, aby Arjuna pracoval?

Prabhupāda: Hm?

Jayādvaita: Protože už tu práci udělal.

Prabhupāda: Ano.

Jayādvaita: Proč chtěl, aby Arjuna pracoval?

Prabhupāda: Jen aby ukázal příklad: „Neseď nečinně, darebáku. Pracuj.“ Kṛṣṇa to již udělal, ale musíš pracovat. To je příklad.

Jayādvaita: Lidi budou tvrdit: „Proč bychom měli pracovat? Pokud se nám to podaří zařídit tak, abychom nemuseli pracovat...“

Prabhupāda: Hm?

Jayādvaita: Lidé argumentují: „Pokud se nám to podaří zařídit tak, abychom nemuseli pracovat, pak je to pěkné. Pracovali jsme tak tvrdě. Teď můžeme být v klidu. To je pěkné.“

Prabhupāda: Pak, pokud budete nečinní, onemocníte. Dostanete úplavici. To je vše. To vám nepomůže. Budete muset trpět. Toto stádium již nastalo. Protože je mnoho darebáků nečinných, chybí tolik věcí. Budete tedy trpět. Pokud nebudete pracovat, pak budete trpět. (konec)