Hare Krišna! Začali jsme s překladem další kompilace veršů a významů od Šríly Prabhupády. Śrí Námámrita se zabývá zpíváním svatého jména. Na webu naleznete první kapitolu, která se jmenuje Svaté jméno: Univerzální a svrchované náboženství pro tento věk. Překlad: Vijaya Baladéva dás, editace: Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satyaráj dás.

Překlad

Hare Krišna! Přidali jsme devátý a desátý díl Následování Šríly Prabhupády. Překlad: Jan Mareš, Vijaya Baladeva dás, editace: Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satyaraj dás a jeho kolegové, titulky: Michal Harciník a Roman Bauer.

Videa

Hare Krišna! Hare Krišna! Dokončili jsme téma Grihastha ášram a Kázání na západě. Tím jsme dokončili překlad celé Šikšámrity. Moc děkuji všem, kteří se na tom podíleli. Překlad: Jan Mareš, Vijaya Baladev dás, editace: Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satyaráj dás a jeho kolegové.

Překlady
Šikšámrita

Hare Krišna! Přidali jsme celé téma GBC. Překlad: Punya palaka dás, Vijaya Baladev dás, editace: Hemalata Thákurání deví dásí, financování: Satyaráj dás a jeho kolegové.

Překlady
Duchovní mistr a žák

Hare Kišna! Přidali jsme na web kompilaci Duchovní mistr a žák. Kniha obsahuje pět kapitol a to Nezbytnost přijetí duchovního mistra, Duchovní mistr, Principy žákovské posloupnosti, Žák a Zasvěcení. Celá kniha se skládá z veršů a významů, které jsou z knih Šríly Prabhupády. Překlad: Nitai Navadvipačandra dás, Hari-čandra dás, Editace: Hemalata Thákurání deví dásí.

Překlad
Verše složené pro Śrīlu Prabhupādu

Anantarām Śāstri byl nějakou dobu v Mayāpuru, byl to vzdělaný brāhmaṇa a Śríla Prabhupāda měl radost, že se takto vzdělaný člověk připojil k jeho hnutí. Anantarām složil tyto verše. Jednu dobu je kluci z gurukuly zpívali před Prabhupādou po ranní lekci. První z nich byl vynechaný a byl tam veš z Caitanya caritāmṛty 23.35, který je úplně dole. Prabhupāda z toho měl velkou radost.

Překlad
Vyhledávání na webu

Hare Krišna, na webu jsme spustili vyhledávání, takže se snadno můžete dozvědět od Šríly Prabhupády to, co vás konkrétně zajímá.

Vyhledávání