Sarvabhāvana dās

Posolený chléb

Kniha 400 Kč

Náboženské pronásledování není nic nového, a ti, kdo jsou ochotni trpět a být umučeni pro svou víru, byli vždy mezi námi. Přesto toto vyprávění o obětavosti a těžkém zápasu Kṛṣṇových oddaných v bývalém Sovětském svazu je zvláště inspirující a dojemné. Sarvabhāvana vypráví svůj příběh jednoduše. Píše, jako kdyby ochota vydržet mučení pro duchovní misi byla něco běžného. Přesto, když s ním cestujeme při hledání smyslu života, když jsme s ním v době jeho služby v armádě, při prodeji písem, ve vězení a při návštěvě Indie, uvažujeme, co bychom dělali v podobné situaci, a přemýšlíme o hloubce naší vlastní víry a odhodlání.

Hari-śauri dās

Transcendentální deník - díl druhý

Kniha 580 Kč

Velmi silnou stránkou Deníku je to, že nám dovoluje proniknout do Prabhupādovy bezprostřední přítomnosti, když jedná se svými žáky, se zahraniční korespondencí, se zvědavými a většinou neinformovanými reportéry, s návštěvami učenců, s indickými krajany a s řadou témat a problémů vznikajících ze dne na den. Velkou zásluhou Hari-śauriho dāse je, že své líčení neidealizuje, ale prezentuje jak Prabhupādu, tak jeho žáky takové, jací byli a jak se projevovali v důvěrných diskuzích.

Tamāl Kṛṣṇa Gosvāmī

Poslední dny se Śrīlou Prabhupādou

Kniha 350 Kč

Tato kniha v podstatě navazuje na Deníky Hari-śauriho Prabhua. Když opouštěl pozici služebníka Śrīly Prabhupādy, požádal Tamāla Kṛṣṇu Gosvāmīho, aby pokračoval v zapisování každodenních událostí Śrīly Prabhhupādy. Kniha je bez větších úprav podána v původních zápiscích. I přesto, že je to v určitém druhu náročné čtení, tak je to velmi poučné a více čtenářům přiblíží Śrīlu Prabhupādu. Pevná vazba, sametové lamino, 261 stran bez obrázkové přílohy.

Hari-śauri dās

Transcendentální Deník - díl první

Kniha 580 Kč

Hodnotu tohoto a následujících dílů nelze přecenit. Pro Prabhupādovy žáky jsou tyto záznamy jiskrou zažehávající plamen nekonečného množství příběhů a emocí, které jen dále prohlubují jejich spojení s duchovním mistrem. Pro ty oddané, kteří neměli žádný osobní kontakt se Śrīlou Prabhupādou či nebyli v jeho společnosti, má tato kniha obzvlášť důležitý účel; stává se základem bližšího „poznání“ Prabhupādy. To umožňuje novým a začínajícím žákům přijít do styku s Prabhupādovou čistotou a inspirací a misí Caitanyi Mahāprabhua.

Bhakti Gauravāṇī Svāmī

Śrīla Prabhupāda a jeho žáci v Německu

Kniha 350 Kč

Kdykoli Śrīla Prabhupāda cestoval po svých chrámech ISKCONu po celém světě, inspiroval své následovníky svou duchovní přítomností, neposkvrněnou povahou a nekompromisní oddaností Kṛṣṇovi. Toto je dobrodružný příběh o založení hnutí Hare Kṛṣṇa v Německu. Prabhupāda jel do Německa jen dvakrát - v září 1969, kdy povzbuzoval svou malou skupinu v intimním, téměř neformálním prostředí, a později v červnu 1974, kdy ho přivítala více než stovka jeho žáků. 265 stran, měkká vazba, obrázková příloha.

A. C. Bhaktivedānta Svāmī Prabhupāda

Śloky Śrīly Prabhupādy

Kniha 350 Kč

Sborník veršů, které Śrīla Prabhupāda často citoval při svém kázání. Śrīla Prabhupāda od svých žáků očekával, že budou také znalí písem a své výroky dokážou podpořit příslušnými citáty. Tato publikace vám bude pomáhat při studiu veršů, jejich vyhledávání a používání.

A. C. Bhaktivedānta Svāmī Prabhupāda

Bhagavad-gītā taková, jaká je

Kniha 350 Kč

Duchovní poklad moudrosti pradávné Indie. Rozhovor mezi Śrī Kṛṣṇou a jeho důvěrným druhem Arjunou. V tomto díle je kompletně vyjeveno poznání o seberealizaci, rozkryty tajemné hlubiny našeho vědomí, popsán zákon reinkarnace, shrnuty všechny druhy yogy, vysvětleny spletité zákonitosti karmy a odhalen smysl života.