Poslední dny se Śrīlou Prabhupādou

Hare Kṛṣṇa přátelé!

Pomalu se dotáčí zemědělský kolotoč a proto byl opět čas usednout k mé nejoblíbenější činnosti a to je čtení o Śrīlovi Prabhupādovi.

Podařilo se nám konečně připravit pro tisk knihu Poslední dny se Śrīlou Prabhupādou od Tamāla Kṛṣṇy Gosvāmīho.

Tato kniha tak trochu navazuje na Deníky Hari-śauriho Prabhua. Když opouštěl pozici osobního služebníka Śrīly Prabhupādy v březnu roku 1977, tak požádal Tamāla Kṛṣṇu Gosvāmīho, aby pokračoval v pravidelném zapisování každodenních činností Śrīly Prabhupādy. Přesto, že Mahārāj prvně protestoval a říkal, že na to nebude mít čas, nakonec se zápisky začal.

Tato kniha je psaná trochu jinak než Transcendentální deníky. Jako Transcendentální deník zaznamenává setkání různých osobností se Śrīlou Prabhupādou, kde cestoval, co říkal (jen v trochu strohé formě), ale více a více se v této knize objevují i záznamy o jeho zdraví. Kniha končí popisem odchodu Jeho Božské Milosti z tohoto světa.

Nejsem si úplně jistý nákladem této knihy, ale kvůli náročnosti tématu zvažuji spíše menší. Pokud tedy o tuto knihu máte zájem, tak si ji můžete předobjednat dole pomocí tlačítka Objednat.

Pokud nebudou problémy s tiskem, tak by měla být kniha dostupná do festivalu odchodu Śrīly Prabhupādy, který tento rok vychází na pondělí 8.11.

Překlad: Jan Mareš
Editace: Hemalata Ṭhākurānī devī dāsī, Vijaya Baladeva dās, Nitāi Navadvīpacandra dās
Sazba a grafická úprava: Vojtěch Kolert, Nitāi Navadvīpacandra dās
Financování: Satyarāj dās a jeho kolegové

Objednat